ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ :7

Αθήνα :  30-01-2013

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ:   Ειδικό Γραμματέα κ Αντώνιο Οικονόμου

Οργανώσεις Μέλη  ΠOTKE/ΥΕΘΑ  

ΘΕΜΑ : Έξοδα κίνησης

  Κύριε Υπουργέ,

              Οι  εργαζόμενοι  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας συναισθάνονται  πλήρως  τις  δυσκολίες  που  περνάει  η  πατρίδα μας.  Παρατηρούμε  όμως  ακόμα και σήμερα να διατηρείται η μισθολογική  ανισότητα  και οι εργαζόμενοι στο ΥΕΘΑ να είναι  ξανά σε  μειονεκτική  θέση  έναντι  εργαζομένων  σε άλλα   Υπουργεία. Δεν  μπορούμε να  βλέπουμε  να  συντηρείται  και  σήμερα αυτή η κατάσταση χωρίς να έχουμε την δυνατότητα και τα επιχειρήματα για να την  δικαιολογήσουμε  στους  συναδέλφους  μας.

              Η  κατάσταση  ήταν  και  είναι  δραματική  για  τους  Υπαλλήλους  στο Υ.ΕΘ.Α.,  καθώς  βάσει  της  μισθολογικής  μελέτης,  που  είχε  συνταχθεί  από  το  Υπουργείο  Οικονομικών  πριν  από  την  ψήφιση  του  Μισθολογίου  για  τους  μισθούς  των  Δημοσίων  Υπαλλήλων,  είχαμε  τις  χαμηλότερες  αποδοχές  σε  σύγκριση  με  τις  αποδοχές  των  υπαλλήλων  στα  άλλα  Υπουργεία. Με  τις  οριζόντιες  περικοπές  που  έχουν  γίνει  οι  υπάλληλοι  του  ΥΕΘΑ  έχουμε  ήδη  υποστεί  μεσοσταθμικά  μειώσεις  από  35  έως  45%  στον  ήδη  χαμηλότερο  μισθό.

              Με  την  εφαρμογή  του  πολυδιαφημισμένου  ενιαίου  μισθολογίου  περιμέναμε  να  υπάρξει  μισθολογική  δικαιοσύνη, με  οργή  όμως  παρατηρούμε  ότι  για  μια  ακόμα  φορά  κρατάμε  γερά  το  αρνητικό  ρεκόρ  στις  αποδοχές  των  δημοσιών  υπαλλήλων,  αφού  οι  εργαζόμενοι  σε άλλα   Υπουργεία  συγκράτησαν  τις  αποδοχές  τους  προ  περικοπών  μειωμένες  μόνο  κατά  25%. ως  προσωπική  διαφορά.

              Θυμίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  το ν.4024/2011  άρθρο 29 παρ 2  και  την  υπ’ αριθμ. οικ.2/20433/0022/8-3-2012 εγκύκλιο  της  22ης  διεύθυνσης  Μισθολογίου  του  Γ.Λ.Κ.  εφόσον  με  τις  διατάξεις  του  νέου  μισθολογίου  προκλήθηκε  μείωση  στις  αποδοχές  του  υπαλλήλου  μεγαλύτερη  από  το  25%  του  συνόλου  των  αποδοχών  που  ελάμβανε  στις  31-10-2011, η  μείωση  αυτή  κατανεμήθηκε  ως  εξής:  Το  25%  της  μείωση  αυτής  καταβλήθηκε  από  1-11-2011  έως  30-10-2012  και  το   επί πλέον ποσό  κατανεμήθηκε  ισόποσα  σε  χρονικό  διάστημα  2 ετών  από  1-11-2012.

              Σήμερα  σύμφωνα  με  τις  νέες  μισθολογικές  και  συνταξιοδοτικές  διατάξεις  για  το  Δημόσιο  Τομέα  βάσει  του  ν.4093/2012(μνημόνιο 3),  Έγκριση  Μεσοπρόθεσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013−2016, αναστέλλεται  από  31-10-2012  μέχρι  31-12-2016  η  σταδιακή  περικοπή  του επί πλέον ποσού της μείωσης του 25%  (προσωπικής διαφοράς)  από  τις  αποδοχές  όσων  υπαλλήλων  προέκυψε  με  την  ένταξή  τους  στο  νέο  μισθολόγιο.

             Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα οι  αποδοχές  των  μισθοδοτούμενων  στο  Δημόσιο  για  το  έτος  2013  θα  παραμείνουν  ίδιες  με  αυτές  του  2012.

              Αν  για  οπουδήποτε  λόγο  αποφασιστεί  για  το  έτος  2013  να  μην  καταβληθούν  τα  έξοδα  κίνησης  στους  πολιτικούς  υπαλλήλους  στο  ΥΕΘΑ,  αυτό  θα  σημαίνει  ότι  οι  αποδοχές  των  υπαλλήλων  θα  δεχθούν  ακόμα  ένα  καίριο  πλήγμα,  χωρίς  αναλογικά  να  υπάρχει  αντίστοιχη  μείωση  στους  υπόλοιπους  εργαζόμενους  στο  Δημόσιο,  οξύνοντας  την  μισθολογική  ανισότητα  εις  βάρος  των  πολιτικών  υπαλλήλων  του  ΥΕΘΑ.

              Ζητούμε  αναλογικότητα  στις  μισθολογικές  περικοπές .

Η  Ε.Ε  της  ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ  θεωρεί  δίκαιο  για  το  νέο  έτος  να  παραμείνουν  ίδιες  οι  αποδοχές  των  υπαλλήλων  με  αυτές  του  έτους  2012  και  στο  ΥΕΘΑ, όπως  και  στο  υπόλοιπο  Δημόσιο  με  την  καταβολή  των  Εξόδων  κίνησης.

              Θα  θέλαμε  και  πάλι  να  επισημάνουμε  ότι  τα  έξοδα  κίνησης  140  ευρώ,  είναι  ένα  άκρως  σημαντικό  ποσό  για  τους  εργαζόμενους  στο  ΥΕΘΑ. Οι  σημαντικές  περικοπές  έχουν  φέρει  το  σύνολο  σχεδόν  των  εργαζομένων  σε  άθλια  οικονομική  κατάσταση  ούτως  ώστε  να  αδυνατούν  να  καλύψουν  βασικές  τους  ανάγκες  τόσο  οικογενειακές  όσο  και  προσωπικές.

 Κύριε  Υπουργέ

Παρακαλούμε για την ευαισθησία σας.

Με εκτίμηση

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

O  Πρόεδρος                                                             O    Γεν. Γραμματέας

Λ. Καράμπαρπας                                                                 Χ. Κοντζιάς